360graden Mens werkt volgens het nieuwe werken en helpt om dit mogelijk te maken voor mensen die weer aan het werk willen. Het nieuwe werken betekent vaak flexibel werken, vanuit een werkplek op een eigen locatie.

Met name voor alleenstaande ouders of mensen met een beperking kan het nieuwe werken het verschil betekenen tussen wel of niet kunnen werken. Bij het nieuwe werken kunnen talenten beter benut worden en is de werk-privé balans beter zelf te sturen. Wil je weten hoe 360graden Mens dit mogelijk maakt? Neem dan contact met ons op.

Maar wat houdt het nieuwe werken eigenlijk in?

De basis is dat het werk vrij van plaats en tijd kan worden verricht. Informatie- en communicatietechnologie maken dit mogelijk. Het nieuwe werken is dan ook ontstaan binnen de ICT en werkt vooral voor kenniswerkers. Echter ook binnen andere beroepsgroepen worden vormen van het nieuwe werken in gezet. Hier gaat het dan vooral om het meer flexibel en zelf bepalen wanneer hoe het werk wordt verricht.

Inmiddels is duidelijk dat het nieuwe werken verder reikt dan flexibiliteit in werkplek en -tijd. Het nieuwe werken heeft ook effect op de manier van leidinggeven, samenwerken en de organisatiestructuur. Dat is op zich ook logisch, want het gevolg van het nieuwe werken is dat je niet alle medewerkers op een vast tijdstip op dezelfde plaats bij elkaar hebt. 

Ook is er minder zicht op de uren die medewerkers maken, als ze dit volgens eigen planning mogen invullen. Het aansturen van deze medewerkers zal dus ook op een andere wijze gaan plaatsvinden. 

Bij het nieuwe werken wordt het resultaat belangrijker dan het aantal uren dat iemand werkt. Want het resultaat, de output, is zichtbaar. Doordat er minder zicht is op de medewerkers zal er dus ook meer vanuit vertrouwen leiding moeten worden gegeven. Dit alles biedt meer vrijheden voor de medewerker, die daardoor de mogelijkheid krijgt om werk en privé beter op elkaar kan afstemmen. Deze vrijheden zorgen echter ook voor verantwoordelijkheden. Je bepaalt zelf hoe je het pland, maar je taken moeten wel voor een bepaalde tijd zijn afgerond.

Hoe uitgebreider de aanpassingen zijn om het nieuwe werken mogelijk te maken, hoe meer gesproken kan worden over innovatief ondernemen. (Lees ook de blog over sociale innovatie)

Talenten kunnen beter benut worden met het nieuwe werken

Doordat medewerkers meer vrijheden krijgen, kunnen ze ook meer naar eigen inzicht hun taken uitvoeren. Dit komt de creativiteit, innovativiteit en productiviteit vaak ten goede. Doordat er niet op een vaste plek wordt gewerkt, is het ook belangrijk om duidelijk te krijgen wie je waarvoor het beste kan benaderen. Dit is dan ook minder afdeling of team gebonden. Er kunnen samenwerkingsverbanden ontstaan, waarbij talenten van de medewerkers bepalend zijn. Je talenten kunnen inzetten zorgt voor meer werkplezier. En de kleinere teams binnen het grote geheel zorgen voor kortere lijnen, waardoor de communicatie efficiënter en effectiever kan verlopen. 

 

mail@360gradenmens.nl | www.360gradenmens.nl | www.werkvaardig.nl