Waarom een Stichting?

We hebben een missie: een duurzame bijdrage leveren door sociaal maatschappelijke projecten.

Onze visie daarbij is om uit te gaan van de kracht die in ieder mens en in elke situatie aanwezig is. Wanneer authenticiteit als intrinsieke kracht de ruimte krijgt, ontstaat er vitaliteit en duurzaam welzijn.

Bezieling is geen populaire term maar een gefundeerde essentiële basis binnen ons werk. We hebben een ondersteunende en faciliterende rol.

Stichting of bedrijf: een onderneming is gericht op ondernemerschap en winst dat meestal gaat naar de ontwikkeling van nieuwe producten of het prive-vermogen van de ondernemer en werknemers.

Een Stichting heeft een ander karakter – voor ons betekent het dat we ons niet richten op financieel gewin maar op de ontwikkeling en ondersteuning van mensen en sociaal maatschappelijk welzijn.

Kunnen we iets voor jou of je organisatie betekenen? Je bent van harte uitgenodigd om contact op te nemen.