SVO / MVO

Krachtzieners gelooft in de kracht van authenticiteit en talent, van mens en organisatie waarbij  bezieling en inspiratie de belangrijkste succesfactoren zijn. Ze geven mensen de ruimte te excelleren en een wezenlijke bijdrage te leveren aan de prestaties van het collectief: door ze dat te kunnen laten doen waar ze met hun talenten toe in staat zijn, op de plekken waar ze het beste tot hun recht komen.

Om die ruimte te creëren is het essentieel te zien wat remt, beperkt, hindert. Door dit inzicht ontstaat uitzicht; een nieuw perspectief. Soms vraagt dit proces tijd, krijgt het de vorm van bijvoorbeeld een burnout/in en is het noodzakelijk pas op de plaats te maken en in een rustig tempo nieuwe stappen te zetten. Nieuwe stappen waarbij talent en kwaliteiten opnieuw vorm kunnen krijgen.

Krachtzieners wil een duurzame bijdrage leveren voor sociaal en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Door ruimte te bieden, te begeleiden en faciliteren bij reintegratie en werkervaringplaatsen. Zodat talent weer vleugels krijgt.

Op dit moment faciliteert Krachtzieners bijvoorbeeld voor bedrijfsverzamelgebouw De Haeve een receptie. Dit biedt een werkervaringsplaats om krachten weer in te zetten en talent opnieuw te verkennen.

Krachtzieners zet zich graag in voor het maken van matches. Wil je meer informatie, een werkervaringsplek aanbieden, of zoek je een plek waar je kunt reintegreren? Laat het weten en stuur even een bericht.

krachtzieners