Intrinsieke kracht is een kracht die volledig uit jezelf komt, niet gestimuleerd door externe factoren. Vaak is het een vaardigheid waar je goed in bent of een karaktertrek die echt bij jou hoort. Je wordt er blij van om dit in te zetten en het geeft je energie. Hierdoor zal je deze kracht vaker inzetten en hem dus trainen en versterken. Dit is eigenlijk een automatisch en natuurlijk proces. 

Extrinsieke kracht

Als er een intrinsieke kracht is, dan betekent dat dat er ook een extrinsieke kracht moet zijn. Extrinsiek betekent van buitenaf. Een kracht dus die van buitenaf wordt opgewekt. Vaak heeft het te maken met beloning of straf. Het levert je iets op om het te doen of je voorkomt een nare ervaring door deze kracht in te zetten. Alleen op momenten van noodzaak wordt het ingezet. Meestal kost het energie om een extrinsieke kracht in te zetten.

Voordelen van intrinsieke kracht

Intrinsieke kracht heeft een positievere lading dan extrinsieke kracht. Je wordt er blij van om deze in te zetten. Het komt vanuit jezelf en het levert je vaak ook wat op. Terwijl het inzetten van je extrinsieke kracht vaak meer een verplichting is en meer moeite kost. 

Als je dus kan kiezen welke kracht gebruikt wordt, dan is de keus snel gemaakt. Vertaal je dit naar werk, dan is werken vanuit intrinsieke kracht dus veel duurzamer. Een medewerker die zijn intrinsieke kracht inzet voelt zich beter en straalt dat ook uit. Ze zijn meer betrokken bij het werk en zetten zich in omdat ze dat zelf willen. Het zal dus op de omgeving ook een positief effect hebben. Ook klanten zullen dit ervaren en het heeft dan uiteindelijk een positief effect op de organisatie als geheel. 

De rol van extrinsieke factoren

Extrinsieke factoren kunnen wel van invloed zijn. Deze zijn ook niet uit te sluiten. Belangrijk is dat de balans goed ligt. Dat er meer vanuit intrinsieke kracht wordt gewerkt, dan vanuit extrinsieke motivatie. Dat zal op de lange termijn positief uitwerken. Extrinsieke factoren kunnen een positieve of negatieve bijdrage leveren. Wees hiervan bewust. Waardering uitspreken naar personen werkt altijd positief. 

 

Dus, focus jij al op de intrinsieke kracht van je medewerkers?

mail@360gradenmens.nl | www.360gradenmens.nl