Dat is wat 360graden Mens doet. Werk is erg belangrijk. Veel van onze tijd gaat zitten in werk. Als je iemand ontmoet, is vaak één van de eerste vragen: “wat voor werk doe je?” Hoewel een baan niet bepaald wie je bent, draagt het wel veel bij aan je gevoel van eigenwaarde. Daarom vinden wij bij 360graden Mens het belangrijk om mensen aan het werk te helpen. Dit doen we middels ons project Werkvaardig. 

Vooral mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn bij ons welkom. Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen een bijdrage kan leveren. Iedereen bezit een kracht die inzetbaar is. En voor iedereen is er dat plekje in de maatschappij. Het is alleen soms even zoeken. En die zoektocht gaan we graag met jou (en jouw coach) aan. 

We werken volgens het gedachtegoed van het nieuwe werken, zodat privé- en werksituatie beter op elkaar afgestemd kunnen worden.Want ook dit is belangrijk om op de lange termijn succesvol te kunnen meedraaien in de werkende maatschappij. 

Wij bieden werkervaringsplaatsen aan om zo werk weer te verbinden aan lerende werknemers. De eigen kracht en ambitie van de mensen staat hierbij centraal.  Met behulp van trainingen, coaching en het werken onder supervisie van professionals versterken wij deze kracht en geven inzicht in eigen kunnen en bieden aanvulling waar nodig. We werken met het leerling- gezel- meester principe om zo te zorgen dat iemand de vaardigheden echt eigen maakt en ook weer verder overdraagt. 

Naast oog voor de medemens heeft 360graden Mens ook oog voor de wereld om ons heen. Wij helpen graag mee aan het versterken van de lokale economie door verbindingen of co-creaties aan te gaan. Wij hebben duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan en helpen jou graag om hier ook mee aan de slag te gaan. 

360graden Mens nodigt iedereen uit om mee te helpen en te denken over deze onderwerpen. Op www.360gradenmens.nl kun je meer lezen over onze projecten. Graag komen we met je in contact om samen de wereld een beetje mooier te maken.

mail@360gradenmens.nl | www.360gradenmens.nl | www.werkvaardig.360gradenmens.nl