Regelluwe regio Zwolle ontzorgt werkgevers

Een goed initiatief vinden we. Hopelijk met positieve resultaten zodat deze regelluwe werkwijze in meerdere regio’s toegepast gaat worden. Nieuws uit de regio:

Een beperkte, duidelijke set regels bij het aan de slag helpen van mensen met een arbeidsbeperking in plaats van het woud waar veel werkgevers in verdwalen. Daarvoor tekenen op 2 juli gemeenten uit de arbeidsregio Zwolle en een groep werkgevers. Op die datum gaat officieel de pilot ‘regelluwe regio’ van start. Het regelluwe kader moet het voor werkgevers eenvoudiger maken om mensen die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen, aan het werk helpen.

In een halfjaar is in de regio Zwolle het woud aan regels van partijen die betrokken zijn bij het aan de slag helpen van mensen met een beperking (gemeenten, UWV en commerciële aanbieders) geïnventariseerd en teruggebracht tot een overzichtelijke set regels. Bert van Boggelen: “In essentie hebben we de berg papierwerk vooraf en tijdens vervangen door een methodiek die ook de Belastingdienst gebruikt, namelijk die van horizontaal toezicht. Samenwerken in vertrouwen en achteraf toetsen. Dat scheelt veel papier, veel tijd en veel ergernis bij werkgevers. Bovendien krijgt de werkgever zelf de regie over de nieuwe werknemer.”
Gebruik van het regelluwe kader moet de procedure voor werkgevers gemakkelijker maken, zodat zij gemakkelijker en sneller mensen met een beperking kunnen inzetten. Zo gaat de werkgever zelf de loonwaarde vaststellen en de begeleidingsnoodzaak. Bovendien krijgt een deelnemende werkgever een vaste contactpersoon (naar keuze) die adviseert, bemiddelt en regelt.

Als het regelluwe kader alle verwachtingen waarmaakt, kan het een voorbeeld zijn voor andere arbeidsmarktregio’s. Dit helpt veel meer werkgevers om ruimte te maken voor mensen met een arbeidsbeperking en zo bij te dragen aan de 100.000-banenafspraak uit het Sociaal akkoord en het buiten de deur houden van het quotum, waaraan elke werkgever met meer dan 25 medewerkers moet voldoen, als de gezamenlijke werkgevers te weinig werkplekken realiseren.

De pilot Regelluwe regio maakt deel uit van een groter geheel: Werkgevers gaan inclusief, een project waarin nog twee pilots plaatsvinden: de business case en het 7.500-banenplan. In dit project bereiden veel werkgevers zich met behulp van werkgeversvereniging AWVN en De Normaalste Zaak en met medewerking van VNO-NCW/MKB-Nederland voor op de invoering van de Participatiewet op 1 januari.

Meer informatie over het project staat op www.werkgeversgaaninclusief.nl