Sociale innovatie heeft de toekomst en betekent ook duurzame inzetbaarheid! Doe jij er al wat mee?

Binnen het bedrijfsleven zijn veranderingen gaande. Door de vergaande automatisering en verandering van inzichten ontstaan er nieuwe behoeften. Als bedrijf wil je mee in deze veranderingen, maar wat is dan belangrijk? 

Sociale innovatie zal hierin een rol moeten spelen. Samenwerken, co-creaties, dynamisch managen en flexibel organiseren zorgen voor meer innovativiteit, verbeterde productiviteit en toegenomen concurrentievermogen.

Uit de Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2008-2009 komt naar voren dat het Nederlandse bedrijfsleven al door heeft dat externe netwerken een bron kunnen zijn van kennis over marktkansen en klantenwensen. Toch maken veel bedrijven nog geen gebruik van deze bronnen buiten hun organisatie. Voor het vergroten van de innovatieve kracht van een bedrijf kan dit echter wel essentieel zijn.

Samenwerken en co-creatie als vormen om kennis uit te breiden

Samenwerkingen binnen de organisatie tussen andere lagen dan normaal gebruikelijk, kunnen nieuwe inzichten opleveren. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het betrekken van alle verschillende afdelingen bij het uitdenken van een vernieuwing. Door ook nog externe partijen aan te trekken en te laten meedenken over zaken, kan extra kennis in huis worden gehaald. Kennis die niet in huis aanwezig is, of juist verrassende nieuwe zienswijzen. Immers externe leden van een team worden niet ’gehinderd’ door tradities en gewoontes die gelden binnen het bedrijf. Een co-creatie, een vorm van samenwerken in een tijdelijk voor een specifiek onderwerp samengesteld team,  is zeer geschikt voor het oplossen van complexe vraagstukken. 

Ook het laten meedenken van de werkvloer over managementzaken is een vorm van sociaal innoveren. Dynamisch managen ook wel genoemd. De managers geven verantwoordelijkheden over aan de werkvloer en gaan zich meer richten op een taak als motivator en inspirator. Dit vergroot de autonomie van de medewerkers, wat meestal zorgt voor meer betrokkenheid en motivatie.

Flexibel ondernemen is een vorm van sociaal innoveren

Deels omvat het het bovenstaande. Het houdt in elk geval in dat geijkte structuren en werkwijzen, die in het verleden hun dienst hebben bewezen, worden losgelaten.Tijden veranderen en dit vereist ook een aanpassing in de manier van ondernemen en het openstaan voor andere mogelijkheden en manieren van aanpakken. 

360graden Mens is een organisatie die kwaliteit wil leveren. Sociale innovatie is onderdeel van hoe wij werken. Wij gaan graag samenwerkingen en co-creaties aan met diverse professionals en organisaties. Ons doel is mensen op weg helpen door sociaal maatschappelijke projecten. Door elkaar aan te vullen en te versterken kunnen we meer bereiken. 

Wil jij meer weten over sociale innovatie? Wil je graag met ons een samenwerking of een co-creatie aangaan?

Neem dan contact met ons op. Dan kunnen we samen kijken wat de mogelijkheden zijn.

 

mail@360gradenmens.nl | www.360gradenmens.nl